POSI-PALKIT

Posi-välipohja

Posi-välipohjapalkit valmistetaan mitallistetusta rakennesahatavarasta ja Posi-Joist® metalliprofiileista. 

Palkiston läpi voidaan kuljettaa teknisiä asennuksia kuten kaapelointeja, LVI putkistoja ja tehdä piilokannatuksia.

Klikkaa alta saadaksesi lisätietoa

Posi-Palkit suunnitellaan kohteen vaatimusten mukaan, suunnittelua varten tarvitaan kohteen pohja- ja leikkauspiirustukset sekä välipohjaan liittyvät erikoisdetaljit.

Palkit toimitetaan kohteeseen määrämittaisina, työmaalla tehtäväksi jää ainoastaan palkkien paikalleen asentaminen pohjakaavion mukaisesti.

Suunnittelussa voidaan huomioida mm. ilmastointiputkien sijainnit siten että putket asetetaan kulkemaan palkkien metallisauvojen välistä. Tällöin vierekkäisten palkkien sauvoitus on sovitettu toisiinsa vaikka palkkien tyyppi muuttuisikin matkan varrella. Rakenteeseen voidaan tehdä erityinen konsoli jossa suurien kanavien kuljettaminen käy helposti.

Suunnitellut kanavat ja jäykisterakenteet tulee asentaa pitkien vetojen osalta välipohjaan lattiarakenteen asentamisen yhteydessä. Palkkien väliin on jälkikäteen hankalaa lisätä pitkiä joustamattomia sauva- ja putkirakenteita. 

Suunnittelu-02_Computer

Suunnittelusta vastaa asiaan perehtynyt suunnittelija joka suunnittelee palkkijaon sekä palkkien rakenteen kohteen vaatimusten mukaisesti käyttäen tuotteen tyyppihyväksynnässä mainittuja lujuusarvoja sekä yleisten laskentaohjeiden osalta käyttäen Eurocode mukaisia kuormia ja laskentamenetelmiä 

Posi-Palkeista suunnitellulle lattialle tehdään aina värähtelymitoitus. Mitoituksessa otetaan huomioon koko lattiarakenteen jäykkyys myös palkistoa vastaan kohtisuorassa suunnassa. Posipalkkien suunnittelija ottaa siten kantaa onko asiakkaan valitsema välipohjarakenne riittävä laskentaohjeen vaatimusten täyttämiseksi ja tarvitaanko erityismenetelmiä liittorakenteen toiminnan varmistamiseksi.

Suomessa suunnittelun tekee MiTek Finland Oy

 • lattiarakenteen avoin profiili joka mahdollistaa putkistojen kuljettamisen lattioissa vapaasti, ei ainoastaan palkiston suuntaisesti.
 • ilmanvaihtoputkia varten tehtävät kattojen alas laskut voidaan useimmiten jättää kokonaan pois
 • viemäri- ja vesijohtoputket voidaan kuljettaa toisessakin kerroksessa vapaasti koko välipohjan alueelle

Posi-palkkien rakennesuunnittelijalle toimitettavat tiedot suunnittelua varten: 
Posi-palkkien suunnittelu on erityissuunnittelua joka tapahtuu yhteistyössä kohteen päärakennesuunnittelijan kanssa. 

Onnistuneen Posi-suunnittelun lähtökohtana ovat seuraavat lähtökohtatiedot: 

 • arkkitehtipiirustukset ylä- ja alapuolisista kerroksista sekä tarvittaessa perustussuunnitelma josta selviää väliseinien kantavuus. DWG/DXF
 • leikkaus tai tieto halutusta palkkiprofiilista
 • välipohjan omapainokuorma (ylä- ja alapinta voidaan antaa erikseen)
 • tuentatapa kantavilla ulkoseinillä sekä välituet (näkyvä-/piilopalkki)
 • tarvittavat detaljit (tuennat, päätyseinä, porrasaukko)
 • hormin sijainti / suojaetäisyys
 • WC-istuimien paikat, läpiviennit, liesituuletin sijainti
 • IV koneen sijainti
 • yläpohjaa kannattavien pilareiden sijainti ja koko
 • lisäkuormat (esim ammeet, betonilaatat, ym)
 • muut suunnittelun lähtökohtatiedot (LVI varaukset, palkkikengät)
 • TILAAJALLE KUULUU SUUNNITELMAN TARKASTUS ENNEN TUOTANTOA

Värähtelysuunnitelu tehdään asuinrakennusten normaaliluokkaan EN 1995-1-1 Suomen kansallisen liitteen kohdan 7.3.3 mukaan, tarkastelun lähtökohtana ovat yleisen käytännön mukaisesti kävelystä aiheutuvat värähtelyt.   

Suunnittelussa ei oteta huomioon koneiden aiheuttamaa värähtelyä. 

Pesukoneen tai muun käyntitaajuudeltaan 5-30 Hz toimivan koneen sijoittamista kevyen välipohjan päälle ei suositella ilman erityissuunnittelua. Suunnittelussa tulee huomioida riittävä vaimennus perustuksen tai laitteen sisäisten rakenteiden avulla. 

Posi-palkiston päälle tulevien kone-asennusten osalta Posi-palkkien suunnittelija voi toimeksiannosta selvittää huonetilan lattiarakenteen laskennallisen ominaistaajuuden koneasennusten vaimennusjärjestelmän suunnittelua varten. 

Posi-palkkien kantavuuden alustavassa mitoituksessa voidaan hyödyntää alla olevia jännevälitaulukoita. 

Taulukot on tehty kahdelle erilaiselle kuormitukselle, 1 kN/m2 ja 2 kN/m2. Arvoissa on huomioitu palkkien oma paino sekä hyötykuorma 2 kN/m2. Palkit mitoitetaan Eurocoden mukaisesti. 

Kohteessa tarvittavien palkkien jänneväli luetaan kuvaajan pystyakselilta, soveltuva palkkipoikkileikkaus (PS10, PS12, PS14 tai PS 16) värikoodeista jolloin soveltuva k/k jako on luettavissa vaaka-akselilta. 

Palkkijakojen väliarvot, esim k/k 450 voi lukea käyrästöltä. 

Jannevalit-01_pintalevy
Jannevalit-02_Betonilaatta

Taulukon lähtökohtana käytetyt rakenteet ovat olleet värähtelymitoitettuja (värähtelyluokka C3, asuinrakennusten normaaliluokka). Värähtelytarkastelu on tehty EN 1995-1-1 Suomen kansallisen liitteen kohdan 7.3.3 mukaisesti.