KATTORISTIKOT

KATTORISTIKOT

Woodshopissa myytävät CE-hyväksytyt naulalevykattoristikot ovat laadukkaita kotimaisia tuotteita jotka valmistetaan nykyvaatimusten mukaisesti. Kaikista toimittamistamme ristikoista tehdään viralliset NR-kattoristikkosuunnitelmat.

Ristikoiden rakennesuunnittelua ja valmistusta varten tarvitaan muutamia tietoja. Mikäli sinulla ei ole ristikkojen mittapiirustuksia tai muuten asiasa on epäselvää, niin suunnittelupalvelumme auttaa tarvittaessa.

Yleisimmät ristikkotyypit

Harjaristikko on eniten käytetty ja edullisin ristikkotyyppi.

HARJARISTIKKO

Käyttöullakkoristikko vinoilla seinillä mahdollistaa kustannustehokkaan varastointitilan. Varastotilan leveys normaalisti 2500-3000 mm.

KÄYTTÖULLAKKO VINOILLA SEINILLÄ

Käyttöullakkoristikko suorilla seinillä mahdollistaa suuren varastointitilan. Päistäkantavana varastotilan leveys suurimmillaan 3500-4000 mm.

KÄYTTÖULLAKKO SUORILLA SEINILLÄ

Murtoharjaristikko antaa erilaisen ulkonäön. Murretun katon saa myös saksiristikoille ja käyttöullakkoristikolle tietyin rajoituksin.

MURTOHARJARISTIKKO

Saksiristikko, jossa on alapaarre 2-osainen mahdollistaa korkeamman sisäkorkeuden ulkoseiniä korottamatta. Alapaarteen kaltevuus voi olla noin puolet vesikaton kaltevuudesta.

SAKSIRISTIKKO (2-osainen alapaarre)

Saksiristikko, jossa alapaarre on 3-osainen mahdollistaa korkeamman sisäkorkeuden sekä keskiosalla vaakasuuntaisen katto-osuuden.

SAKSIRISTIKKO (3-osainen alapaarre)

Pulpettiristikko mahdollistaa katon kaadon on vain yhteen suuntaan. Alapaarre voi olla myös nouseva. 

PULPETTIRISTIKKO

Vaarnapalkki on kattovasa jossa on puristettu 2-3 kpl paarteita päällekkän naulalevyliitoksin. Max. jänneväli n.5-6 metriä. Paksuudet normaalisti 296-594 mm.

VAARNAPALKKI

Kattopukkia käytetään yleensä ontelolaataston päällä antamaan vesikatolle muoto. Tuet alapaarteen alla yleensä noin 1500 mm:n välein. Muoto voi olla lähes millainen tahansa.

KATTOPUKKI

Mitat ja kuormitukset

(klikkaa alla oleviin kohtiin saadaksesi lisätietoja)

Yleensä alapaarteen pituus on sama kuin kantavan rungon ulkomitta.

Tukikorkeuden arvona on yleensä vähintään välipohjan lämmöneriste + 100 mm. Lämmöneristämättömässä rakennuksessa tukikorkeus voi olla minimissään noin 160-180 mm. Pitkissä ristikoissa sekä tietyissä ristikkotyypeissä kuten pulpetti- ja saksiristikoissa tukikorkeutta täytyy olla riittävästi, jotta rakenteen saa onnistumaan laskennallisesti.

Räystään vaakamitta on yleensä 500-800 mm. Räystäälle voidaan tehdä yläpuolelle loveus esim. raakaponttia varten ja räystäspuu voidaan myös viistää kapeammaksi eli ”keventää”.

Ristikkojako on normaalisti 900 mm keskeltä-keskelle. K600-jakoa käytetään yleensä silloin kun leveämmällä ristikkojaolla rakenne ei onnistu suurista kuormista tai ristikkorakenteen hoikkuudesta johtuen. K1200-jakoa käytetään yleensä pitkissä rakennuksissa, jotta päästään mahdollisimman pienellä ristikoiden lukumäärällä.

Katon kaltevuus voi periaatteessa olla mikä tahansa kunhan se lujuuden puolesta on mahdollista. Kaltevuuden ei tarvitse olla jokin tietty suhde- tai asteluku vaan ristikot voidaan valmistaa esimerkiksi täsmälleen millimetreinä annettujen korkeusmittojen mukaan. Yleisimmät kaltevuudet ovat 1:4 (14,04°), 1:3 (18,43°), 1:2.5 (21,8°), 1:2 (26,57°) ja 1:1.5 (33,69°).

Kattoristikkoon vaikuttavia kuormia ovat mm.:

– paikkakuntakohtainen lumikuorma sekä mahdolliset kinoslumikuormat

– Yläpaarrekuormat kuten katemateriaali alusrakenteineen

– tuulikuorma

– hyötykuormat kuten tavaran varastoinnista aiheutuva kuorma tai asuintilan kuorma

– Alapaarrekuorma kuten lämmöneristeestä ja alakaton rakenteista aiheutuvat alapaarrekuormat tai ripustuskuormat.

Kattoristikko on yleensä edullisimmillaan kun se suunnitellaan päistäkantavana, ylimääräisiä tukia välille ei tarvitse laittaa. 

Mikäli ristikolle tulee kuitenkin ylimääräisiä välitukia, olisi näistä hyvä olla tieto jo tarjouspyyntövaiheessa. Kevyiden väliseinien kohdalle tulee jättää painumavara.

Ristikon tiettyihin sauvoihin voi kohdistua niin suuri sisäinen puristusvoima, että ne täytyy tukea nurjahtamista vastaan työmaalla. Nurjahdustuettavat sauvat on merkitty ristikkoon leimalla tai maalilla ja lisäksi ne näkyvät ristikkosuunnitelmassa. Ristikon yläpaarre on myös nurjahdustuettava sauva ristikossa, mutta sitä ei erikseen merkitä ristikkoon. (Käytännössä kattoruoteet vinoreivausten kera huolehtivat yläpaarteen nurjahdustuennasta). Yläpaarteen minimi nurjahdustuentaväli näkyy ristikkosuunnitelmassa ja lähes poikkeuksetta vaatimus täytyy normaalikatoilla.

Nurjahdustuenta tarkoittaa tiettyjen ristikon sauvojen tukemista, eikä sitä tule sekoittaa katon/rakennuksen kokonaisjäykistykseen. Kokonaisjäykistyksen avulla rakennuksen katto ja runko jäykistetään siten, että kokonaisuus kestää siihen vaikuttavat ulkoiset kuormat sekä siirtää kuormat perustuksille ja maaperään saakka. Kokonaisjäykistyksen suunnittelu on monimutkainen tehtävä ja siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota pitkillä jänneväleillä. 

Kattoristikoihin voidaan haluttaessa tehdä lisäominaisuuksia: 

– räystään yläpintaan loveus raakaponttia varten.

– räystään kevennyssahaus arkkitehtonisista syistä.

– räystään pohjamaalaus.

– kulkusilta ullakkotilaan

– palkkikolo, jonka avulla liimapuupalkki voidaan upottaa ristikon sisään.

P2-Paloluokka

Joissakin rakennuksissa vaaditaan että paloluokka on P2 (esim. päiväkodit tms.).

Tällöin naulalevyristikot täytyy suunnitella siten, että vesikatto kestää sortumatta 30 minuuttia. 

 

Tällaisessa kohteessa edullisin tapa on valmistaa kattoristikot siten, että kattoristikon alapaarteen avulla kannatetaan ullakkotilan rakenteiden mahdollinen sortuminen 30 minuuttiin saakka. 

 

Jännevälien pituudet ovat olennaista tällaisessa tapauksessa ja siksi myös kevyet väliseinät tulisi merkitä ristikkokaavioihin, koska palotilanteessa myös kevyet väliseinät voidaan huomioidan kantaviksi seiniksi. Alapaarteena käytetään useimmiten LVL-viilupuuta ilman naulalevyjatkoksia. Alapaarre suojataan alapuolista paloa vastaan esim. alakattorakenteen kipsilevyllä  ja ullakkotilan paloa vastaan alapaarteen sivut suojaantuvat palamattoman yläpohjaeristeen avulla. Palopalkkina toimivan alapaarteen yläpintaan lasketaan lisäksi tarvittava hiiltymävara. 

 

Vaaditut paarredimensiot ja kiepahdustuentavälit selviävät ristikkosuunnittelun kautta, joten niihin ei kohteen rakennesuunnittelijan kannata uhrata liiaksi aikaa.

Kuva P2-Paloristikosta

Siltarakentaminen

Naulalevyrakenteinen siltamuottiratkaisu on nykyaikainen ratkaisu siltamuotin tukirakenteeksi paikallarakentamisen sijaan. NR-muottiristikolla voidaan toteuttaa moninaisia siltapoikkileikkauksen vaatimia muotoja. Asennusvalmis muottiristikko nopeauttaa muotin rakentamista ja pienentää puutavaran kokonaismenekkiä verrattuna paikallarakentamiseen.

 

Lähtötietoina tarvitaan yleiskuvat sillasta, joista selviää sillan poikkileikkaus ja sen mahdolliset muutokset sekä muottirakenteelle kohdistuvat kuormat ja vaatimukset.
Erityisesti monimuotoisemman sillan geometrian tapauksissaon edullista käyttää lähtötietona tietomallia.

Valikoimaamme kuuluvat myös helposti asennettavat valunjälkeiset sääsuojaristikot siltakannen päälle.

SILTAMUOTTIRISTIKKO
Call Now Button